Ramavtal och referenser

Direkta ramavtal

Vi har cirka 200 direkta ramavtal med Socialtjänster i hela Sverige. Vi har även avtal med Stockholms läns landsting.

Ramavtal via Sveriges Kommuner och Regioner / Adda

Via Sveriges Kommuner och Regioners inköpscentral, Adda, har Krica avtal med samtliga Sveriges kommuner. Varje kommun anmäler själv till Adda att de vill ha avropsrätt på ramavtalet.

Referenser

Kontakta oss för en aktuell referenslista.

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!