Ledning & vision

Krica erbjuder på uppdrag av socialtjänsten individuellt anpassade insatser med hög kvalitet för att främja psykisk hälsa hos unga och unga vuxna.

Ledning
Maria Edlund, VD
Jens Brikell, Ekonomichef
Jesper Edlund, Marknadschef

Vision
Krica är ledande inom stöd och behandling av unga och unga vuxna som bidrar till en bättre psykisk hälsa i samhället.

Ledord
Trovärdiga, Kreativa och Modiga.

Vår personal
Våra medarbetares utbildning, erfarenhet, vilja till utveckling och empatiska förmåga är avgörande för Kricas förmåga att påverka och utveckla unga människor. Det är i mötet med vår personal som all utveckling sker.

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!