GDPR

Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysnings som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vår ambition är att du ska känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till Krica.

Vi bearbetar och hanterar alla personuppgifter enligt en fastställd Integritetspolicy.

Vår integritetspolicy förklarar vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. I integritetspolicyn kan du också läsa vart du ska vända dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. varje personuppgiftsbehandling sker enligt följande principer; laglighet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, korrekthet, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet.

Vid tecknar personuppgiftsbiträdeavtal med externa leverantörer som hanterar våra personuppgifter.

Frågor gällande Kricas integritets och dataskydd besvaras av dataskyddsombud Hillevi Nyberg.

hillevi.nyberg@krica.se

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!