Stiftelsen Krica

Krica Behandling och Utbildning övergick 2008 från stiftelseform till att drivas som aktiebolag.

Förändringen genomfördes som ett led i vår vilja att vidareutveckla och expandera verksamheten. Stiftelsen Krica finns kvar och ett nära samarbete har upprättats mellan stiftelsen Krica och Krica Behandling och Utbildning AB. Intentionen är att samverka kring projekt gällande metodutveckling, utbildning och kvalitet.

I stiftelsen Kricas styrelse ingår styrelseordförande Lauri Nevonen, docent/leg. psykoterapeut samt övriga ledamöter Elisabeth Tamm, jurist, Helene Molander, jurist och Kajsa Värna, pol.mag. samt adjungerad ledamot Maria Edlund VD/leg. psykoterapeut Krica Behandling och Utbildning .

 

Stiftelsen Kricas forskningsstipendium

Bakgrund

Stiftelsen Kricas grundare är RFMA, Riksförbundet mot alkohol och narkotika.

Stiftelsens Krica tillkom för att, via ett behandlingshem, behandla och vårda psykiskt sjuka personer med förvirringstillstånd och viss missbruk.  Stiftelsen skall samverka med myndigheter, organisationer och enskilda personer och driva en vård på miljöterapeutisk grund med psykodynamisk inriktning och med tyngdpunkten lagd på en psykosocial habilitering.

Behandlingshemmet Kricagården ligger i en vacker och rofylld miljö vid Mälaren, femton minuter från Stockholms Central.

Behandlingshemmet har plats för 12 ungdomar i ålder 14-20 år med psykiatriska, personlighetsmässiga och psykosociala problem. Behandlingen utgår från ett fast och strukturerat miljöterapeutiskt arbetssätt med komplement av grupp-, familj- och psykoterapeutiska insatser.

I anslutning till behandlingshemmet bidrar stiftelsen till att utveckla behandlingsmetoder, adekvat utbildning och handledning för behandlingspersonalen. Styrelsen har under år 2012 instiftat och startar under 2014 Stiftelsen Kricas Forskningsstipendium som stöd och kunskapsutveckling inom ämnet. Stiftelsen Krica har ett nära samarbete med Krica Behandling och Utbildning AB. Samverkan sker kring projekt gällande metodutveckling, utbildning och kvalitet.

 

 

 

 

 

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!