Övrigt

Läs om alla våra enheter HÄR

Genom vårt dagliga arbete har vi bra koll på aktuella frågeställningar bland unga människor med psykisk ohälsa. Vi hjälper skolor och socialtjänster med handledning, vidareutbildning, utredning m.m. Här följer exempel på vårt tjänsteutbud. Hör av dig om du undrar över något, tillsammans kan vi säkert hitta en lösning.

Utredning: Vi erbjuder utredningsinsatser till ungdomar som ett komplement till socialtjänstens utredning. Det kan vara psykologutredning, utvecklingsbedömning samt utredning kring neuropsykiatrisk problematik.

Ensamkommande flyktingbarn:  Vi har kompetens att arbeta med ensamkommande barn- och unga. Alla unga som lider av psykisk ohälsa ska känna sig inkluderade i vår verksamhet – oavsett om man kommer från Somalia, Afghanistan eller Södermalm. Det är i grunden samma mottagande, men vi har dessutom specifika kunskaper och erfarenheter av utmaningar kopplade till barn och ungdomar som anländer ensamma.

Familjepedagogiska insatser: Vi kan ge råd och stöd med exempelvis relationssvårigheter, anknytningsproblem och liknande. Arbetet sker antingen i hemmiljö, eller i vår mottagning på Södermalm.

Föreläsningar och seminarier: Vi arrangerar seminarium, temadagar och konferenser på temat psykisk ohälsa bland unga. Vi kan även gästföreläsa och hålla kurser på begäran.

Handledning: Vi erbjuder handledning individuellt eller i grupp. Vi vänder oss till skola, omsorg och socialtjänst. Det kan exempelvis vara klasser som inte fungerar och barn, ungdomar och unga vuxna som uttrycker olika grader av oro, stress eller självdestruktivitet. Vi har handledarkompetens och erfarenhet av handledning. Vi har fokus på barnen, unga och unga vuxna och deras sammanhang. Vårt mål är att vi blir fler vuxna som hjälps åt att utvecklas i arbetet, för det behövs. Kontakta oss för handledning, enskilt eller i grupp.

Kvalificerad familjebehandling: Vi erbjuder kvalificerad familjebehandling med fokus på att uppmärksamma, respektera och bygga familjens egna resurser. Målet är att familjerna ska öka sin kompetens och hitta vägar för kontroll i sina liv.

Kvalificerat kontaktmannaskap: Vi erbjuder kvalificerat kontaktmannaskap för barn och ungdomar utifrån individuella uppdrag. Tillsammans med den unge vistas vi i de sammanhang som krävs för att nå en progressiv utveckling. Det kan bland annat innebära att hjälpa till att hitta lämplig skola eller praktikplats. Vårt arbete skapar struktur som är normaliserande, normgivande och hållbart i ett längre perspektiv. I kontaktmannaskapet arbetar vi relationsskapande. Vi står för pålitlighet och en kontinuitet vilket vi visar på ett praktiskt sätt, som exempelvis överenskommelser, passa tider och ge positiv feedback.

Utbildning: Krica Behandling och Utbildning skapar inspirerande utbildningar och föreläsningar utifrån önskemål och behov. Vi skräddarsyr det upplägg som bedöms som bästa väg för att nå önskade mål.

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!