Stödboende

Ett steg mot eget boende

Krica Stöd- och behandlingsteam erbjuder stödboende i form av fristående lägenheter tillsammans med ett individuellt anpassat stöd på väg mot ett eget boende.

Ladda hem informationsblad om Stöd- och behandlingsteamet HÄR
Se ett kort filmklipp om våra stödboenden nedan:

Stödboende för unga
Vi vänder oss till unga, 16–25 år. Stödboendet har tillstånd från IVO.

Vi erbjuder lägenheter och ett kvalificerat kontaktmannaskap. Vi erbjuder även kvalificerat kontaktmannaskap utan boende till ungdomar och unga vuxna som behöver stöd. Vårt mål är ge unga individuellt anpassat stöd och ge vägledning till ett självständigt liv. Vi fokuserar på praktiska färdigheter som rör till exempel ekonomi, samhällsorientering, sysselsättning och myndighetskontakter. Familjen och den unges nätverk är viktigt och finns alltid med i arbetet.

Stöd- och behandlingsteamet kan vara länken mellan familjen, familjehemmet eller behandlingshemmet och ett eget boende. Det kan också vara en insats för någon som saknar boende och behöver stöd i sin vardag.

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger. Vi har lång erfarenhet av komplex problematik, psykisk ohälsa, trauma, personlighetsproblem och bristande anknytning.

Vi kan ta emot unga gravida eller småbarnsföräldrar i lägenhet. Hos oss är husdjur välkomna att bo tillsammans med den placerade.

Utvärdering
Vi utvärderar stödet/insatsen regelbundet genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

I hela Stockholm
Våra lägenheter finns i olika bostadsområden i Stockholm där boendet sker mitt bland grannar och tvättstugeregler. Lägenheterna är delvis möblerade och den unge får tillsammans med sin kontaktperson, med hjälp av startbidrag, vara delaktig i att skapa och vårda sin egen boendemiljö.

Placeringsförfrågan
placering@krica.se eller 08-46 00 72 12

KontaktEnhetschef
Stöd & Behandlingsteam
Hillevi Nyberg
073-944 15 85
hillevi.nyberg@krica.se

 

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!