Trädgårdsvillan Hägersten – utsluss och stödboende

Trädgårdsvillan Hägersten är ett boende med unika möjligheter. Boendet är ett litet utslussboende för t ex unga på väg från HVB till eget boende eller stödboende med extra stöd. Trädgårdsvillan Hägersten  ligger intill Kricagården som bedriver HVB-verksamhet. Omgivningarna är natursköna med grönska runt om och Mälaren ett stenkast från huset. Samtidigt ligger kommunikationer endast 10 minuter bort.

Boendet har två och placeringarna skräddarsys utefter behov. Målgruppen för boendet är från 16 år (IVO-tillstånd finns) och uppåt beroende på behov.

Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricas behandlingsmodell skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen för de ungdomar och unga vuxna som placeras inom Krica. Genom en tydlig kvalitetsprocess med dokumenterade rutiner säkerställs att Krica kan följa och redovisa varje steg i behandlingen.

Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Inskrivning, Kartläggning, Behandling och Utskrivning.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som visat sig verksamma i behandling av ungdomar och unga vuxna, där vi följt Socialstyrelsens metodhandbok avseende Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi utvärderar behandlingen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång som planeras utifrån en individuell studieplan. Vi samverkar med ESS-gymnasiet i Stockholms stad samt med närliggande grundskolor.

Familj och Nätverk
Vi arbetar med familj och nätverk utifrån uppdrag i vårdplanen.

Utredning
Vi kan erbjuda psykologutredning, utvecklingsbedömning och neuropsykiatrisk utredning.

Vi finns med hela vägen
När det är dags att ta ett steg vidare finns det möjlighet till stödboende i träningslägenhet med kvalificerad kontaktperson och individuellt anpassade insatser samt psykoterapi på ungavuxna-mottagningen på Södermalm.

Placeringsförfrågan
placering@krica.se eller 08-46 00 72 12

Kontakt


Enhetschef
Hillevi Nyberg
073-944 15 85
hillevi.nyberg@krica.se

 

 

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!