Visselblåsning

Rapportera visselblåsning genom att klicka HÄR

Visselblåsning är till för att slå larm och rapportera vid allvarliga missförhållanden och avvikelser från lagar och från Kricas riktlinjer och rutiner.

Missförhållanden ska vara av allmänintresse och/eller innebära överträdelser mot EU-rätten. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ha en rapporteringskanal för detta.

Se vidare Arbetsmiljöverkets hemsida: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/

Genom detta visselblåsarformulär kan du anonymt rapportera ett allvarligt och arbetsrelaterat missförhållande hos Krica Behandling och Utbildning AB och som ger oss möjlighet att agera på händelsen.

Vi tackar dig för din visselblåsning och går igenom ditt ärende inom sju dagar.

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!