Öppna insatser

Vårt Stöd- och behandlingsteam kan erbjuda öppna insatser med flexibla lösningar i hela Stockholms län, men även på andra orter via digitala möten.

Kvalificerat kontaktmannaskap
Ibland finns det ett boende men nödvändig kompetens saknas. Vi kan erbjuda kvalificerade kontaktpersoner med lång erfarenhet av att möta unga med olika svårigheter. Vi kan arbeta med nätverket i olika former.

Vid behov finns möjlighet till psykoterapi vid vår öppenvårdsmottagning ungavuxna.

Familjepedagogisk insats
Vi kan arbeta i familjernas hemmiljö med familjepedagogiska insatser eller utredning. Det kan gälla både små barn och ungdomar.

Behandlingsmetoder
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som har visat sig verksamma i behandling av ungdomar, där vi bland annat följer Socialstyrelsens metod avseende Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT), Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) samt Assertive Continuing Care Protocol (ACC). Behandlingen ska vara individuellt anpassad till varje ungdom. Möjlighet finns även till familjearbete och föräldrastöd enligt CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Läs mer om Kricas öppenvårdsinsatser vid substansbruk
här: Krica A-CRA Öppenvård

Läs mer om Kricas behandlingsinsatser vid substansbruk,
A-CRA, ACC och CRAFT här:  Krica A-CRA

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och fritidspedagoger, flera av oss har en grundläggande utbildning i psykoterapi. Vi har gedigen kompetens, stor erfarenhet och ett brett perspektiv, vilket gör att vi har en god förmåga att möta barn, unga och föräldrar i dess språk och miljö.

Utvärdering
Vi utvärderar stödet/insatsen regelbundet genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Kontakt
Våra administrativa lokaler ligger centralt belägna på Södermalm i Stockholm.Enhetschef
Stöd & Behandlingsteam
Hillevi Nyberg
073-944 15 85
hillevi.nyberg@krica.se


 

 


Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!