Webbinarium 21/1 2021; Lotta Borg Skoglund ”Barn & unga i riskzonen”

Välkommen på webbinarium med Krica och Lotta Borg Skoglund som föreläser på temat ”Barn & unga i riskzonen”.

Ett kostnadsfritt webbinarium för dig som jobbar med barn och unga med psykisk ohälsa. Vi ser idag ofta en kombination av psykisk ohälsa och olika former av substansbruk, vilket gör problematiken svårare.

Anmäl dig genom att maila Namn, Titel och Arbetsplats till seminarium@krica.se  

  • Torsdag 21 januari 2021 kl 08.00 – 09.30
  • Digitalt via länk som skickas per mail innan sändning
  • Anmäl dig senast 17 januari
  • Begränsat antal deltagare, först till kvarn!

Foto: Magnus Selander

Lotta Borg Skoglund är överläkare på SMART Psykiatri, en mottagning i Stockholm som är specialiserad på neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumproblematik hos barn, ungdomar och vuxna. Hon är specialist i allmänmedicin och psykiatri. Lotta har tidigare arbetat många år på Maria Ungdom i Stockholm där hon varit med och drivit Livsstilsmottagningen, en mottagning för tidig upptäckt och prevention av skadligt bruk av alkohol och narkotika hos unga mellan 18-26 år.

Lotta är forskare på Karolinska Institutet och hennes forskningsområde rör samsjukligheten mellan ADHD, beroendeproblematik och emotionell instabilitet, med fokus på bakomliggande gemensamma miljömässiga och ärftliga riskfaktorer samt de speciella utmaningar vi möter vid läkemedelsbehandling av personer där dessa båda tillstånd samvarierar. Hon är en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare i frågor som handlar om samsjuklighet hos ungdomar och unga vuxna.

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!