Trädgårdsvillorna Våruddsringen och Skogsslingan

Trädgårdsvillorna Våruddsringen och Skogsslingan är två behandlingshem med en hemlik atmosfär. Villorna har sju respektive åtta platser förungdomar mellan 14 och 18 år.

Ladda hem informationsblad om Våruddsringen HÄR
Ladda hem informationsblad om Skogsslingan HÄR
Se ett kort filmklipp om Trädgårdsvillorna Våruddsringen och Skogsslingan nedan:

Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricas behandlingsmodell skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen för de ungdomar och unga vuxna som placeras inom Krica. Genom en tydlig kvalitetsprocess med dokumenterade rutiner säkerställs att Krica kan följa och redovisa varje steg i behandlingen.

Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Inskrivning, Kartläggning, Behandling och Utskrivning.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som visat sig verksamma i behandling av ungdomar och unga vuxna, där vi följt Socialstyrelsens metodhandbok avseende Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi utvärderar behandlingen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång som planeras utifrån en individuell studieplan. Vi samverkar med ESS-gymnasiet i Stockholms stad samt med närliggande grundskolor.

Familj och Nätverk
Vi arbetar med familj och nätverk utifrån uppdrag i vårdplanen.

Utredning
Vi kan erbjuda psykologutredning, utvecklingsbedömning och neuropsykiatrisk utredning.

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger. Vi pratar olika språk som engelska, kurdiska, arabiska, persiska och somaliska. Vi har leg. sjuksköterska som delar medicin och barn-ungdomspsykiater som konsult.

Vi finns med hela vägen
När det är dags att ta ett steg vidare finns det möjlighet till stödboende i träningslägenhet med kvalificerad kontaktperson och individuellt anpassade insatser samt psykoterapi på ungavuxna-mottagningen på Södermalm.

Placeringsförfrågan
placering@krica.se eller 08-46 00 72 12

Kontakt


Enhetschef Trädgårdsvillan Våruddsringen

Abdelaziz Abdelsaid
073-944 36 20
abdelaziz.abdelsaid@krica.se


Tf. Enhetschef Trädgårdsvillan Skogsslingan

Feben Berhane
070-412 74 92
feben.berhane@krica.se

 

 

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!