Trädgårdsvillan Vendelsö

Krica Trädgårdsvillan Vendelsö har inriktningen att ta emot ungdomar med psykisk ohälsa i kombination med substansbruk. Behandlingsprogrammet är det evidensbaserade A-CRA som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.

Läs artikeln ”Unga med vapnet inåt” om Trädgårdsvillan Vendelsö i Omtanke från SSIL nr 1 2021 

Huset ger oss förutsättningar att erbjuda våra placerade ungdomar en tydlig, hållande och miljöterapeutisk struktur med hög personaltäthet. Ungdomarna kommer att få träna på de färdigheter som krävs inför ett självständigt liv med fortsatt högt personalstöd och sammanhållet kontaktmannaskap under hela placeringstiden. Det finns även möjlighet till stödboende i angränsande byggnad för ett optimalt behandlingsstöd hela vägen.

Trädgårdsvillan har 8+6 platser och tar emot ungdomar i åldern 14-18 år.

Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricas behandlingsmodell skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen för de ungdomar och unga vuxna som placeras inom Krica. Genom en tydlig kvalitetsprocess med dokumenterade rutiner säkerställs att Krica kan följa och redovisa varje steg i behandlingen. Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Inskrivning, Kartläggning, Behandling och Utskrivning.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som har visat sig verksamma i behandling av ungdomar, där vi bland annat följer Socialstyrelsens metod avseende Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT), Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) samt Assertive Continuing Care Protocol (ACC). Behandlingen ska vara individuellt anpassad till varje ungdom.

Läs mer om Kricas behandlingsinsatser vid substansbruk,
A-CRA, ACC och CRAFT här:  
Krica A-CRA

Grunden i arbetssättet ska vara en fungerande behandlingsrelation och behandlingsallians. Målsättningen är att anpassa behandlingen och använda de interventioner som är bäst anpassad för varje ungdoms behov.

Vi utvärderar behandlingen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Familj och Nätverk
Vi arbetar med familj och nätverk utifrån uppdrag i vårdplanen. Möjlighet till familjearbete och föräldrastöd enligt CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Sysselsättning
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång  eller praktik som planeras utifrån en individuell studieplan. Vi är vana vid att samverka med gymnasieskolor och grundskolor i närområdet.

Utredning
Vi kan erbjuda psykologutredning, utvecklingsbedömning och neuropsykiatrisk utredning.

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger. Vi pratar också olika språk som engelska, arabiska, persiska och kurdiska. Trädgårdsvillan har vaken personal på natten, leg. sjuksköterska som delar medicin samt barn-ungdomspsykiater på konsultbasis.

Vi finns med hela vägen
När det är dags att ta ett steg vidare finns det möjlighet eftervård eller stödboende i träningslägenhet med kvalificerad kontaktperson och individuellt anpassade insatser samt psykoterapi på ungavuxna-mottagningen på Södermalm.

Placeringsförfrågan
placering@krica.se eller 08-46 00 72 12

KontaktEnhetschef
Trädgårdsvillan Vendelsö
Hillevi Nyberg
073-944 15 85
hillevi.nyberg@krica.se

 

Utbildning med Liria Ortiz; Motiverande samtal (MI)

Läs mer här!

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

Läs mer här!