Krica Örebro

Krica Örebro ligger vackert beläget i centrala Örebro med promenadavstånd till centrum och tågstation. Vi tar emot barn och unga i åldern 13–17 år med psykisk ohälsa och har IVO-tillstånd för 14 platser.

Ladda hem informationsblad om Krica Örebro HÄR
Se ett kort filmklipp om Krica Örebro nedan:

Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricas behandlingsmodell skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen för de ungdomar och unga vuxna som placeras inom Krica. Genom en tydlig kvalitetsprocess med dokumenterade rutiner säkerställs att Krica kan följa och redovisa varje steg i behandlingen.

Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Inskrivning, Kartläggning, Behandling och Utskrivning.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som visat sig verksamma i behandling av ungdomar och unga vuxna, där vi följt Socialstyrelsens metodhandbok avseende Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi utvärderar behandlingen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång som planeras utifrån en individuell studieplan. Vi samverkar med en central skolplaceringsenhet inom Örebro kommun. Inför eller i direkt anslutning till placering ansöks om skolplats i samförstånd med placerande kommun.

Familj och Nätverk
Vi arbetar med familj och nätverk utifrån uppdrag i vårdplanen.

Utredning
Vi kan erbjuda psykologutredning, utvecklingsbedömning och neuropsykiatrisk utredning.

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger med gedigen erfarenhet och kompetens.
Vi pratar också olika språk som, engelska, kurdiska, arabiska, persiska och bosniska. Vi har bemannat dygnet runt, leg. sjuksköterska som delar medicin och barn-ungdomspsykiater på konsultbasis.

Vi finns med hela vägen
När det är dags att ta ett steg vidare finns det möjlighet till stödboende i träningslägenhet med kvalificerad kontaktperson och individuellt anpassade insatser inom vår organisation.

Placeringsförfrågan
placering@krica.se eller 08-46 00 72 12

KontaktEnhetschef
Ulf Trolin
070-457 01 48
ulf.trolin@krica.se

Lisa Åsell
070-412 74 99
lisa.asell@krica.se

 

 

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!