Högskolan Sapu

Högskolan Sapu är ett utbildningsföretag inom Krica som erbjuder utbildningar inom psykoterapi, specialistkurser i psykoterapi och annan psykologisk behandling samt workshops och seminarier inom det psykoterapeutiska området.

Högskolan Sapu är en del av Kricas verksamhet.

Läs mer på Sapus webbplats.

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!