Kostnadsfritt frukostseminarium ”Empatitrötthet” 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Empatitrötthet – Hur påverkas du inom ett socialt arbete? Är du bara trött eller empatitrött?

Krica i samarbete med Högskolan Sapu bjuder nu in till frukostföreläsning med Lotten Almgren på temat psykologisk stress och vad du kan göra för att motverka den. Föreläsningen kommer enbart hållas på plats.

– Torsdag 30 maj, Sofiagatan 2B, Örebro, kl 08.15 – 09.30
– Anmäl dig kostnadsfritt till Örebro HÄR eller scanna QR-kod

– Fredag 31 maj, Malmgårdsvägen 63, Stockholm,  kl 08.15 – 09.30
– Anmäl dig kostnadsfritt till Stockholm HÄR eller scanna QR-kod

– Frukost serveras från 7.45 till 8.15

Att arbeta med och hjälpa människor som lever under tuffa villkor och som bär på upplevelser av kris, trauma och utsatthet ställer krav på oss professionella.

Begreppet empatitrötthet används för att beskriva det tillstånd som du som arbetar med psykologiskt tungt arbete kan drabbas av. Sekundär traumatisering är ett annat begrepp, där du som professionell påverkas negativt av dina klienters tunga villkor och upplevelser.

                     

Lotten Almgren är leg. psykolog/ psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Lotten har en lång arbetserfarenhet som psykolog inom psykiatri, habilitering, missbruksvård, primärvård samt privat mottagning.

Lotten har under flera år arbetat med handledning inom sluten och öppen sjukvård, primärvård samt annan verksamhet som träffar människor i svår sorg.  Idag är Lotten Utbildningschef på Högskolan Sapu i Göteborg där hon bland annat ansvarar för psykoterapeutprogrammet och grundläggande psykoterapiutbildning.

Begränsat antal platser, först till kvarn, välkommen!

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!