Utbildning med Bo Hejlskov Elvén; Lågaffektivt förhållningssätt

Lågaffektivt förhållningssätt – Kunskap & verktyg i vardagen

En utbildning i tre delar om hur vi kan hantera problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Utbildningen ger både djupare kunskap i ämnet såväl som konkreta verktyg att använda i vardagen.

Alla tre tillfällena; 12/11, 29/11 samt 10/12 ingår i utbildningens pris. Varje tillfälle är mellan klockan 08.00 och 09.30.

Utbildningen hålls via Zoom och kostar 895 kronor exkl moms per person.

Anmäl dig HÄR

Bo Hejlskov Elvén är leg psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade lågaffektivt bemötande som metod vid ”Beteendeproblem i Sverige 2006” och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt.

Läs gärna mer om Bo Hejlskov Elvén på hejlskov.se

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!