Ungavuxna

Öppenvård på Södermalm

Ungavuxna är en öppen psykoterapeutisk mottagning som riktar sig till unga/ungavuxna och deras familjer. Ungavuxna är en del av Krica Behandling och Utbildning AB. Läs mer på: www.ungavuxna.se


ungavuxna
08-640 41 30
www.ungavuxna.se
kontakt@ungavuxna.com


Samordnare
Linnea Malmström


UngaVuxna-dagarna 2020!

Läs mer här!

Nu är vi även certifierade inom miljö och arbetsmiljö!

Läs mer här!