Träningslägenheter

Kricas träningslägenheter vänder sig till unga vuxna, 17–25 år, med psykisk ohälsa i form av till exempel relations-svårigheter, depressioner, självdestruktivt beteende och ätstörningar.

Vi kan ta emot unga gravida eller småbarnsföräldrar med sådana problem. Vi erbjuder träningslägenheter i olika bostadsområden och ett kvalificerat kontaktmannaskap som leder behandlingen. Vi erbjuder även kvalificerat kontaktmannaskap utan boende till ungdomar och unga vuxna som behöver stöd. Vårt mål är ge unga individuellt anpassat stöd, utveckla verktyg till att förändra ett negativt beteende och ge vägledning till ett självständigt liv.

Ett steg mot eget boende
Kricas Stöd- och behandlingsteam kan vara länken mellan familjen, familjehemmet, behandlingshemmet eller ett eget boende. Det kan också vara en insats för någon vars verklighet är för jobbig att ta itu med ensam. Vi använder oss mycket av närmiljön för att kunna ge den unge möjligheter att relatera till ett vanligt och självständigt liv. Även familjen och den unges nätverk är viktigt och finns med i arbetet.

I hela Stockholm
Våra lägenheter finns i olika bostadsområden i Stockholm där boendet sker mitt bland grannar och tvättstugeregler. Lägenheterna är delvis möblerade och den unge får tillsammans med sin kontaktperson, med hjälp av startbidrag, vara delaktig i att skapa och vårda sin egen boendemiljö. Vi hjälper även till med praktiska saker som ekonomi, handling, matlagning och annat en behöver stöd med.

Hos oss är husdjur välkomna att bo tillsammans med den placerade.

Kontakt


Enhetschef
Stöd- och behandlingsteamet
08-603 10 76, 073-639 95 92
jenny.odhammar@krica.se

Krica deltar på Socionomdagarna 18-19 oktober

Läs mer här!