Stödboende

Ett steg mot eget boende

Krica bedriver stödboende i enskilda lägenheter. Vi vänder oss till unga, 16–25 år. Stödboendet har tillstånd från IVO.

Vi erbjuder lägenheter och ett kvalificerat kontaktmannaskap. Vi erbjuder även kvalificerat kontaktmannaskap utan boende till ungdomar och unga vuxna som behöver stöd. Vårt mål är ge unga individuellt anpassat stöd och ge vägledning till ett självständigt liv. Vi fokuserar på praktiska färdigheter som rör till exempel ekonomi, samhällsorientering, sysselsättning och myndighetskontakter. Familjen och den unges nätverk är viktigt och finns alltid med i arbetet.

Stöd- och behandlingsteamet kan vara länken mellan familjen, familjehemmet eller behandlingshemmet och ett eget boende. Det kan också vara en insats för någon som saknar boende och behöver stöd i sin vardag.

Vi har lång erfarenhet av komplex problematik, psykisk ohälsa, trauma, personlighetsproblem och bristande anknytning. Vi kan ta emot unga gravida eller småbarnsföräldrar i lägenhet. Hos oss är husdjur välkomna att bo tillsammans med den placerade.

I hela Stockholm
Våra lägenheter finns i olika bostadsområden i Stockholm där boendet sker mitt bland grannar och tvättstugeregler. Lägenheterna är delvis möblerade och den unge får tillsammans med sin kontaktperson, med hjälp av startbidrag, vara delaktig i att skapa och vårda sin egen boendemiljö.

 

Kontakt


Enhetschef

Aida Hammami
073-639 95 92
aida.hammami@krica.se

Vi firar 30 år som verksamhet!

Läs mer här!

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

Läs mer här!