Trädgårdsvillorna

Tre små behandlingshem, HVB med plats för 4-7 personer.

Den första Trädgårdsvillan öppnades när vi växte ur Kricagården. Då fick vi möjlighet att utveckla en ny verksamhet i ett hus som gömde sig i trädgården strax intill. Idag har vi tre Trädgårdsvillor som präglas av en hemlik atmosfär och ligger i Stockholmsområdet.

  • Trädgårdsvillan Hägersten har plats för fyra ungdomar mellan 16-21 år.
  • Trädgårdsvillan Skogsslingan har plats för sex ungdomar mellan 14-18 år.
  • Trädgårdsvillan Våruddsringen har plats för sju ungdomar mellan 14-18 år.

Behandling och metoder
Behandlingsarbetet i Trädgårdsvillorna utgår från en eklektisk grundsyn med fokus på anknytningsteori och samspel där psykodynamiska, kognitiva och systemteoretiska tankegångar och behandlingsinslag vävs in och integreras med varandra.
Behandlingsmodellen innehåller miljöterapi, skola, familjearbete och psykoterapi utifrån bedömning. Vi arbetar med MBT, lågaffektivt bemötande, KBT och MI. Vårt bemötande och behandlingsarbete genomsyras av att finna friskfaktorer.

I genomförandeplanen formuleras tydliga mål och insatser för den unges delaktighet i miljöterapin/behandlingen. I miljöterapin får den unge möjlighet att träna på och utveckla olika färdigheter såsom samarbete, följa instruktioner, koncentrera sig, få stöd i att förstå och reglera sina känslor samt att pedagogiskt lära sig det man behöver för att klara sin vardag.

Skolgång
Alla ungdomar som bor i Trädgårdsvillorna har möjlighet att gå i skola. All undervisning sker utanför behandlingshemmet. Vi har ett nära samarbete med ESS-skolan i Stockholm Stad. Tillsammans med deras SYV-konsulent och den unge gör vi en individuell studieplan.

Utredning
Vi erbjuder utredningsinsatser till ungdomar som ett komplement till socialtjänstens utredning. Det kan vara psykologutredning, utvecklingsbedömning samt utredning kring neuropsykiatrisk problematik.

Familj och Nätverk
Vi arbetar med familj och nätverk beroende på uppdrag i vårdplanen

Vi finns med hela vägen
När våra ungdomar kan ta större ansvar för sig själva och sin situation fortsätter vi att ge stöd. Möjlighet till stödboende i träningslägenhet med kvalificerat kontaktmannaskap finns inom organisationen genom Stöd-och behandlingsteamet och till psykoterapi på ungavuxna-mottagningen på Södermalm.

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger med gedigen erfarenhet och kompetens. Vi pratar också olika språk som engelska, kurdiska, arabiska, persiska, somaliska, spanska och franska. Vi har en leg. sjuksköterska som delar medicin och barn-ungdomspsykiater som konsult.

KontaktEnhetschef
Trädgårdsvillorna Skogsslingan och Vårudden
Annika Norberg Landin
070-774 08 13
annika.norberg.landin@krica.seEnhetschef
Kricagården och Trädgårdsvillan Hägersten

Anna Medin
070-797 76 30
anna.medin@krica.se


Susanne Sahlberg
Placeringsansvarig
Susanne Sahlberg
08-603 10 69, 070-992 32 93
susanne.sahlberg@krica.se


Nu är vi på plats i vårt nya fina hus i Vendelsö!

Läs mer här!

Trädgårdsvillan i Hägersten flyttar till ett nytt hus i Vendelsö.

Läs mer här!