Trädgårdsvillorna

Trädgårdsvillorna Våruddsringen och Skogsslingan är två behandlingshem med en hemlik atmosfär. Villorna har sju respektive åtta platser förungdomar mellan 14 och 18 år.

Se ett kort filmklipp om Trädgårdsvillorna Våruddsringen och Skogsslingan HÄR
Ladda hem informationsblad om Våruddsringen HÄR
Ladda hem informationsblad om Skogsslingan HÄR

Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricas behandlingsmodell skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen för de ungdomar och unga vuxna som placeras inom Krica. Genom en tydlig kvalitetsprocess med dokumenterade rutiner säkerställs att Krica kan följa och redovisa varje steg i behandlingen.

Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Inskrivning, Kartläggning, Behandling och Utskrivning.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som visat sig verksamma i behandling av ungdomar och unga vuxna, där vi följt Socialstyrelsens metodhandbok avseende Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi utvärderar behandlingen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång som planeras utifrån en individuell studieplan. Vi samverkar med ESS-gymnasiet i Stockholms stad samt med närliggande grundskolor.

Familj och Nätverk
Vi arbetar med familj och nätverk utifrån uppdrag i vårdplanen.

Utredning
Vi kan erbjuda psykologutredning, utvecklingsbedömning och neuropsykiatrisk utredning.

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger. Vi pratar olika språk som engelska, kurdiska, arabiska, persiska och somaliska. Vi har leg. sjuksköterska som delar medicin och barn-ungdomspsykiater som konsult.

Vi finns med hela vägen
När det är dags att ta ett steg vidare finns det möjlighet till stödboende i träningslägenhet med kvalificerad kontaktperson och individuellt anpassade insatser samt psykoterapi på ungavuxna-mottagningen på Södermalm.

Placeringsförfrågan
placering@krica.se eller 08-46 00 72 12

Kontakt

Tf. Enhetschef
Trädgårdsvillorna Skogsslingan och Våruddsringen
Samuel Gebremariam
0700-904 253
samuel.gebremariam@krica.se

Utbildning med Bo Hejlskov Elvén; Lågaffektivt förhållningssätt

Läs mer här!

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

Läs mer här!