Trädgårdsvillorna

Tre små behandlingshem, HVB med plats för 4-7 personer.

Den första Trädgårdsvillan öppnades när vi växte ur Kricagården. Då fick vi möjlighet att utveckla en ny verksamhet i ett hus som gömde sig i trädgården strax intill. Idag har vi tre Trädgårdsvillor som präglas av en hemlik atmosfär och ligger i Stockholmsområdet.

  • Trädgårdsvillan Hägersten har plats för fyra ungdomar mellan 16-21 år.
  • Trädgårdsvillan Skogsslingan har plats för sex ungdomar mellan 14-18 år.
  • Trädgårdsvillan Vårudden har plats för sju ungdomar mellan 14-18 år.

Behandling och metoder
Behandlingsarbetet i Trädgårdsvillorna utgår från en eklektisk grundsyn med fokus på anknytningsteori och samspel där psykodynamiska, kognitiva och systemteoretiska tankegångar och behandlingsinslag vävs in och integreras med varandra. Behandlingen vilar på tre grunder – miljöterapi, psykoterapi och familjebehandling. Vårt bemötande och behandlingsarbete genomsyras av att finna ”friskfaktorer”. Vi lägger stor vikt vid de mänskliga mötena, den unges behov och styrkor samt att hitta nya sätt att relatera till sig själv och till sin omgivning.

Vi utgår från den unges behov och förmågor. Därför upprättas alltid en genomförandeplan, BBIC, tillsammans med kontaktperson, ungdom, familj och uppdragsgivare. I genomförandeplanen formuleras tydliga mål och insatser för den enskildes delaktighet i miljöterapi/behandlingen. Genomförandeplanen utvärderas kontinuerligt och revideras vid behov.

Skolgång
Alla ungdomar som bor i Trädgårdsvillorna har möjlighet att gå i skola. All undervisning sker utanför behandlingshemmet. Vi har ett nära samarbete med ESS-skolan i Stockholm Stad. Tillsammans med deras SYV-konsulent och den unge lägger vi upp en plan för skolarbetet.

Utredning
Vi erbjuder utredningsinsatser till ungdomar som ett komplement till socialtjänstens utredning. Det kan vara psykologutredning, utvecklingsbedömning samt utredning kring neuropsykiatrisk problematik.

Nätverket
Vi tycker att det är viktigt att familjen eller annan närstående finns med i behandlingen, allt för att ge stöd till ungdomen. Med hjälp av kontaktpersonen försöker vi göra den relationen så utvecklande som möjligt.

Vi finns med hela vägen
När våra ungdomar kan ta större ansvar för sig själva och sin situation fortsätter vi ge stöd. Då kan man få tillgång till Kricas Stöd- och behandlingsteam med kvalificerat kontaktmannaskap samt psykoterapi på ungavuxna-mottagningen på Södermalm.

Personal
Personalgruppen i varje Trädgårdsvilla består av åtta personer som arbetar i behandlingen. Vi har bred erfarenhet och olika kompetenser som legitimerade psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterska och psykolog.

Kontakt

Susanne Sahlberg
Placeringsansvarig
Susanne Sahlberg
08-603 10 69, 070-992 32 93
susanne.sahlberg@krica.se


Enhetschef
Trädgårdsvillorna Skogsslingan och Vårudden
Annika Norberg Landin
070-774 08 13
annika.norberg.landin@krica.se


Enhetschef
Kricagården och Trädgårdsvillan Hägersten

Anna Medin
070-797 76 30
anna.medin@krica.se

Vi firar 30 år som verksamhet!

Läs mer här!

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

Läs mer här!