Trädgårdsvillan Vendelsö

Trädgårdsvillan Vendelsö har gett oss ökade möjligheter att fortsätta utveckla, individanpassa och skräddarsy våra behandlingsinsatser.

Huset ger oss förutsättningar att erbjuda våra placerade ungdomar en tydlig, hållande och miljöterapeutisk struktur med hög personaltäthet.
Ungdomarna kommer att få träna på de färdigheter som krävs inför ett självständigt liv med fortsatt högt personalstöd och sammanhållet kontaktmannaskap under hela placeringstiden.
Det finns även möjlighet till stödboende i angränsande byggnad för ett optimalt behandlingsstöd hela vägen.

Trädgårdsvillan har 8+6 platser och tar emot ungdomar i åldern 14-18 år.

Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricas behandlingsmodell skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen för de ungdomar och unga vuxna som placeras inom Krica. Genom en tydlig kvalitetsprocess med dokumenterade rutiner säkerställs att Krica kan följa och redovisa varje steg i behandlingen.

Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Inskrivning, Kartläggning, Behandling och Utskrivning.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som visat sig verksamma i behandling av ungdomar och unga vuxna, där vi följt Socialstyrelsens metodhandbok avseende Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi utvärderar behandlingen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Familj och Nätverk
Vi arbetar med familj och nätverk utifrån uppdrag i vårdplanen.

Skolgång
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång som planeras utifrån en individuell studieplan. Vi samverkar med ESS-gymnasiet i Stockholms stad samt med närliggande grundskolor.

Utredning
Vi kan erbjuda psykologutredning, utvecklingsbedömning och neuropsykiatrisk utredning.

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger. Vi pratar också olika språk som engelska, arabiska, persiska, spanska och franska. Trädgårdsvillan har vaken personal på natten, leg. sjuksköterska som delar medicin samt barn-ungdomspsykiater på konsultbasis.

Vi finns med hela vägen
När det är dags att ta ett steg vidare finns det möjlighet till stödboende i träningslägenhet med kvalificerad kontaktperson och individuellt anpassade insatser samt psykoterapi på ungavuxna-mottagningen på Södermalm.

Placeringsförfrågan
placering@krica.se eller 08-46 00 72 12

KontaktEnhetschef
Trädgårdsvillan Vendelsö
Hillevi Nyberg
073-944 15 85
hillevi.nyberg@krica.se

 

Krica nyöppnar för ungdomar med substansbruksproblematik

Läs mer här!

Vi söker Behandlare till våra behandlingshem i Stockholm

Läs mer här!