Trädgårdsvillan Vendelsö

Det är med stor glädje vi på Krica kan meddela att vi nu skapat nya möjligheter för våra ungdomar.

Trädgårdsvillan Hägersten har flyttat till ett mer funktionellt och ändamålsenligt hus i Vendelsö strax utanför Stockholm vilket ökat våra möjligheter att fortsätta utveckla, individanpassa och skräddarsy våra behandlingsinsatser.

Huset ger oss förutsättningar att erbjuda våra placerade ungdomar en tydlig, hållande och miljöterapeutisk struktur med hög personaltäthet.
Ungdomarna kommer att få träna på de färdigheter som krävs inför ett självständigt liv med fortsatt högt personalstöd och sammanhållet kontaktmannaskap under placeringstiden, något som förebygger en alltför stor klyfta mellan HVB och stödboende.

Platsantalet förändras till 8+6 platser med framtida möjlighet till stödboende i angränsande byggnad för ett optimalt behandlingsstöd hela vägen.

Åldersgruppen har justeras till 14 till och med 18 år.

Behandling och metoder
Behandlingsarbetet utgår från en eklektisk grundsyn med fokus på anknytningsteori och samspel. Där psykodynamiska, kognitiva och systemteoretiska tankegångar och behandlingsinslag vävs in och integreras med varandra.
Behandlingsmodellen innehåller miljöterapi, skola, familjearbete och psykoterapi utifrån bedömning.
Vi arbetar med MBT, lågaffektivt bemötande, KBT och MI. Vårt bemötande och behandlingsarbete genomsyras av att finna friskfaktorer.

I genomförandeplanen formuleras tydliga mål och insatser för den unges delaktighet i miljöterapin/behandlingen. I miljöterapin får den unge möjlighet att träna på och utveckla olika färdigheter såsom samarbete, följa instruktioner, koncentrera sig, få stöd i att förstå och reglera sina känslor samt att pedagogiskt lära sig det man behöver för att klara sin vardag.

Målsättningen är att de unga ska leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar som bor i Vendelsö har möjlighet att gå i skola. All undervisning sker utanför behandlingshemmet. Vi har ett nära samarbete med ESS-skolan i Stockholm Stad. Tillsammans med deras SYV-konsulent och den unge gör vi en individuell studieplan.

Utredning
Vi erbjuder utredningsinsatser till ungdomar som ett komplement till socialtjänstens utredning. Det kan vara psykologutredning, utvecklingsbedömning samt utredning kring neuropsykiatrisk problematik.

Familj och Nätverk
Vi arbetar med familj och nätverk utifrån uppdrag i vårdplanen.

Vi finns med hela vägen
När våra ungdomar kan ta större ansvar för sig själva och sin situation fortsätter vi ge stöd. Möjlighet till stödboende i träningslägenhet med kvalificerat kontaktmannaskap finns inom organisationen på Stöd-och behandlingsteamet, samt psykoterapi på ungavuxna-mottagningen på Södermalm.

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger. Vi pratar också olika språk som engelska, arabiska, persiska, spanska och franska. Trädgårdsvillan har vaken personal på natten, leg. sjuksköterska som delar medicin samt barn-ungdomspsykiater på konsultbasis.

Placeringsförfrågan
placering@krica.se eller 08-46 00 72 12

KontaktEnhetschef
Trädgårdsvillan Vendelsö
Hillevi Nyberg
073-944 15 85
hillevi.nyberg@krica.se

 

Vi fortsätter att ta emot placeringar.

Läs mer här!

Information till vårdnadshavare, anhöriga och handläggare med anledning av Covid-19

Läs mer här!