Öppna insatser

Vårt Stöd- och behandlingsteam kan erbjuda öppna insatser med flexibla lösningar i hela Stockholms län.

Kvalificerat kontaktmannaskap
Ibland finns det ett boende men nödvändig kompetens saknas. Vi kan erbjuda kvalificerade kontaktpersoner med lång erfarenhet av att möta unga med olika svårigheter. Vi kan arbeta med nätverket i olika former.

Vid behov finns möjlighet till psykoterapi vid vår öppenvårdsmottagning ungavuxna.

Familjepedagogisk insats
Vi kan arbeta i familjernas hemmiljö med familjepedagogiska insatser eller utredning. Det kan gälla både små barn och ungdomar.

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och fritidspedagoger, flera av oss har en grundläggande utbildning i psykoterapi. Vi har gedigen kompetens, stor erfarenhet och ett brett perspektiv, vilket gör att vi har en god förmåga att möta barn, unga och föräldrar i dess språk och miljö.

Utvärdering
Vi utvärderar stödet/insatsen regelbundet genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Kontakt
Våra administrativa lokaler ligger centralt belägna på Södermalm i Stockholm.Tf. Enhetschef

Rayen Henriquez
076-209 68 58
rayen.henriquez@krica.se


 

 


Behandlare sökes till Stöd- och behandlingsteamet

Läs mer här!

Krica nyöppnar för ungdomar med substansbruksproblematik

Läs mer här!