Stöd- och behandlingsteam

Vårt Stöd- och behandlingsteam kan erbjuda öppna insatser med flexibla lösningar i hela Stockholms län.

Kvalificerat kontaktmannaskap
Ibland finns det ett boende men nödvändig kompetens saknas. Vi kan erbjuda kvalificerade kontaktpersoner med lång erfarenhet av att möta unga med olika svårigheter. Vi kan arbeta med nätverket i olika former.

Vid behov finns möjlighet till psykoterapi vid vår öppenvårdsmottagning ungavuxna.

Familjepedagogisk insats
Vi kan arbeta i familjernas hemmiljö med familjepedagogiska insatser eller utredning. Det kan gälla både små barn och ungdomar.

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och fritidspedagog, flera av oss har en grundläggande utbildning i psykoterapi.
Vi har gedigen kompetens, stor erfarenhet och ett brett perspektiv, vilket gör att vi har en god förmåga att möta barn, unga och föräldrar i dess språk och miljö.

Kontakt
Våra administrativa lokaler ligger centralt belägna på Södermalm i Stockholm.Enhetschef

Aida Hammami
073-639 95 92
aida.hammami@krica.se


Susanne Sahlberg
Placeringsansvarig
Susanne Sahlberg
08-603 10 69, 070-992 32 93
susanne.sahlberg@krica.se


UngaVuxna-dagarna 2020!

Läs mer här!

Nu är vi även certifierade inom miljö och arbetsmiljö!

Läs mer här!