Stöd och behandlingsteam

Vårt Stöd- och behandlingsteam arbetar ute på fältet som stöd till unga i eget boende eller i familjemiljö.

Stöd i eget boende
Ibland finns det ett boende men nödvändig behandlingskompetens saknas. Har ni ett boende för unga med psykisk ohälsa, men ingen arbetsmetod? Då kan ni addera ett Stöd-och behandlingsteam från Krica. Tveka inte att kontakta oss. Vi arbetar i hela regionen och jobbar ständigt med att öka tillgången på boende för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Familjepedagogisk insats
Stöd- och behandlingsteamets arbete kan bedrivas tillsammans med familjer i deras egen hemmiljö.

Ett starkt nätverk
Den unges familj- och nätverkskontakter är en viktig byggsten under behandlingen hos oss. Därför arbetar vi med att skapa förståelse, bygga broar och kanske stärka dessa band under behandlingen och även inför framtiden. Vid behov finns även möjlighet till psykoterapi vid vår öppenvårdsmottagning ungavuxna.

En sammansvetsad personalgrupp
Personalgruppen på Krica Stöd och behandlingsteam består av sju personer. Vi har gedigen kompetens, stor erfarenhet och ett brett perspektiv, vilket gör att vi har en god förmåga att möta unga vuxna i dess språk och miljö.

Kontakt
Krica Stöd- och behandlingsteams administrativa lokaler ligger centralt belägna på Södermalm i Stockholm, cirka fem minuter med tunnelbana från Stockholms Central.


Enhetschef
Stöd- och behandlingsteamet
08-603 10 76, 073-639 95 92
jenny.odhammar@krica.se

Krica deltar på Socionomdagarna 18-19 oktober

Läs mer här!