Kricagården

Kricagården är stammen i vår verksamhet.
Det var här allting började.

Kricagården är ett behandlingshem med HVB-tillstånd som ligger på en fantastisk rofylld plats vid Mälaren bara några minuter från tunnelbana och kommunal service. Här har vi tagit emot unga ungdomar med psykisk ohälsa sedan 1988. Det är en uppgift som kräver både engagemang och kunskap, eftersom de ungas problem ofta är mycket komplexa. Målsättningen är att ungdomarna ska utveckla en trygghet i sig själva och finna vägen till ett
meningsfullt och tillfredsställande liv.

Kricagården har plats för tolv ungdomar i ålder 14–20 år.

Behandling och metoder
Behandlingsarbetet utgår från en eklektisk grundsyn med fokus på anknytningsteori och samspel. Där psykodynamiska, kognitiva och systemteoretiska tankegångar och behandlingsinslag vävs in och integreras med varandra. Behandlingen vilar på tre grunder – miljöterapi, psykoterapi och familjebehandling. Vårt bemötande och behandlingsarbete genomsyras av att finna ”friskfaktorer”. Vi lägger stor vikt vid de mänskliga mötena, den unges behov och styrkor samt att hitta nya sätt att relatera till sig själv och till sin omgivning. Vi utgår från den unges behov och förmågor. Därför upprättas alltid en genomförandeplan, BBIC, tillsammans med kontaktperson, ungdom, familj och uppdragsgivare. I genomförandeplanen formuleras tydliga mål och insatser för den enskildes delaktighet i miljöterapi/behandlingen. Genomförandeplanen utvärderas kontinuerligt och revideras vid behov.

Skolgång
Alla ungdomar som bor på Kricagården har möjlighet att gå i skola. All undervisning sker utanför behandlingshemmet. Vi har ett nära samarbete med ESS-skolan i Stockholm Stad. Tillsammans med deras SYV-konsulent och den unge lägger vi upp en plan för skolarbetet.

Utredning
Vi erbjuder utredningsinsatser till ungdomar som ett komplement till socialtjänstens utredning. Det kan vara psykologutredning, utvecklingsbedömning samt utredning kring neuropsykiatrisk problematik.

Nätverket
Vi tycker att det är viktigt att familjen eller annan närstående finns med i behandlingen, allt för att ge stöd till ungdomen. Med hjälp av kontaktpersonen försöker vi göra den relationen så utvecklande som möjligt.

Vi finns med hela vägen
När våra ungdomar kan ta större ansvar för sig själva och sin situation fortsätter vi ge stöd. Det finns då tillgång till Kricas Stöd och behandlingsteam med kvalificerat kontaktmannaskap samt psykoterapi på ungavuxna-mottagningen på Södermalm.

Personal
Personalgruppen på Kricagården består av 12 personer som arbetar i behandlingen. Vi som jobbar här har bred erfarenhet och olika kompetenser som legitimerade psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterska och psykolog. På Kricagården har vi även vaken personal nattetid.

Susanne Sahlberg
Placeringsansvarig
Susanne Sahlberg
08-603 10 69, 070-992 32 93
susanne.sahlberg@krica.se


Enhetschef
Kricagården och Trädgårdsvillan Hägersten

Anna Medin
070-797 76 30
anna.medin@krica.se

Vi firar 30 år som verksamhet!

Läs mer här!

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

Läs mer här!