Kricagården

Kricagården är stammen i vår verksamhet.
Det var här allting började.

Kricagården är ett behandlingshem med HVB-tillstånd som ligger på en fantastisk rofylld plats vid Mälaren bara några minuter från tunnelbana och kommunal service. Här har vi tagit emot unga ungdomar med psykisk ohälsa sedan 1988. Det är en uppgift som kräver både engagemang och kunskap, eftersom de ungas problem ofta är mycket komplexa.

Kricagården har plats för tolv ungdomar i ålder 14–20 år.

Behandling och metoder
Behandlingsarbetet utgår från en eklektisk grundsyn med fokus på anknytningsteori och samspel. Där psykodynamiska, kognitiva och systemteoretiska tankegångar och behandlingsinslag vävs in och integreras med varandra.
Behandlingsmodellen innehåller miljöterapi, skola, familjearbete och psykoterapi utifrån bedömning.
Vi arbetar med MBT, lågaffektivt bemötande, KBT och MI. Vårt bemötande och behandlingsarbete genomsyras av att finna friskfaktorer.

I genomförandeplanen formuleras tydliga mål och insatser för den unges delaktighet i miljöterapin/behandlingen. I miljöterapin får den unge möjlighet att träna på och utveckla olika färdigheter såsom samarbete, följa instruktioner, koncentrera sig, få stöd i att förstå och reglera sina känslor samt att pedagogiskt lära sig det man behöver för att klara sin vardag.

Målsättningen är att de unga ska leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar som bor på Kricagården har möjlighet att gå i skola. All undervisning sker utanför behandlingshemmet. Vi har ett nära samarbete med ESS-skolan i Stockholm Stad. Tillsammans med deras SYV-konsulent och den unge gör vi en individuell studieplan.

Utredning
Vi erbjuder utredningsinsatser till ungdomar som ett komplement till socialtjänstens utredning. Det kan vara psykologutredning, utvecklingsbedömning samt utredning kring neuropsykiatrisk problematik.

Familj och Nätverk
Vi arbetar med familj och nätverk utifrån uppdrag i vårdplanen.

Vi finns med hela vägen
När våra ungdomar kan ta större ansvar för sig själva och sin situation fortsätter vi ge stöd. Möjlighet till stödboende i träningslägenhet med kvalificerat kontaktmannaskap finns inom organisationen på Stöd-och behandlingsteamet, samt psykoterapi på ungavuxna-mottagningen på Södermalm.

Personal
Vi som arbetar här är socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger. Vi pratar också olika språk som engelska, arabiska, persiska, somaliska och franska. Kricagården har vaken personal på natten, leg. sjuksköterska som delar medicin samt barn-ungdomspsykiater på konsultbasis.

Placeringsförfrågan
placering@krica.se eller 08-46 00 72 12

KontaktEnhetschef
Kricagården

Anna Medin
070-797 76 30
anna.medin@krica.se

 

 

Vi fortsätter att ta emot placeringar.

Läs mer här!

Information till vårdnadshavare, anhöriga och handläggare med anledning av Covid-19

Läs mer här!