Utbildning

SAPU är ett utbildningsinstitut inom Krica som erbjuder utbildningar inom psykoterapi, specialistkurser i psykoterapi och annan psykologisk behandling samt workshops och seminarier inom det psykoterapeutiska området.

SAPU är en del av Kricas verksamhet.

Läs mer på SAPUs webbplats.

SAPU

Krica deltar på Socionomdagarna 18-19 oktober

Läs mer här!