Referenser

Ramavtal

Vi har cirka 200 ramavtal med Socialtjänsten, från Västerbotten i norr till Skåne i söder. Vi har även avtal med Stockholms läns landsting.

Kontakta oss för en aktuell referenslista.

Webbinarium 18/3 med Liria Ortiz "Motiverande samtal (MI) - ungdomar med psykisk ohälsa och substansbruk"

Läs mer här!

Krica nyöppnar för ungdomar med substansbruksproblematik

Läs mer här!