Referenser

Ramavtal

Vi har cirka 200 ramavtal med Socialtjänsten, från Västerbotten i norr till Skåne i söder. Vi har även avtal med Stockholms läns landsting.

Kontakta oss för en aktuell referenslista.

UngaVuxna-dagarna 2020!

Läs mer här!

Nu är vi även certifierade inom miljö och arbetsmiljö!

Läs mer här!