Vi fortsätter att ta emot placeringar.

Vi har tydliga handlingsplaner och riktlinjer för hur vi ska hantera den situation vi befinner oss i. Det innebär att vi kan ta emot de ungdomar som behöver våra insatser, vårt stöd och vår behandling.

Krica följer noggrant utvecklingen och uppdaterar oss dagligen på förhållningsregler och restriktioner från Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se

Kricas krisgrupp följer upp aktuellt läge genom riskanalyser dagligen och veckovis med fokus på bemanning och beläggning.

Interna och externa möten hanteras digitalt via zoom, om inte situationen kräver annat.

 

 

Webbinarium 18/3 med Liria Ortiz "Motiverande samtal (MI) - ungdomar med psykisk ohälsa och substansbruk"

Läs mer här!

Krica nyöppnar för ungdomar med substansbruksproblematik

Läs mer här!