Information till vårdnadshavare, anhöriga och handläggare med anledning av Covid-19

Krica följer noggrant utvecklingen och uppdaterar oss dagligen på förhållningsregler och restriktioner från Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se

Vi har tydliga handlingsplaner om hur vi anställda ska agera om någon av våra barn/unga känner av förkylningssymtom. Detsamma gäller för oss anställda.

Vi kommer att ha våra verksamheter öppna som vanligt och förstärka insatserna vid behov.

Krica arbetar för att minska smittspridningen vilket innebär att vi tar lindriga symtom på allvar och är noggranna med handhygien.

Vi vill dessutom inte ha oplanerade besök på våra enheter.

Viktigt att vi nu alla tar ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen av Covid-19.

Vårdnadshavare, anhöriga eller andra som har frågor eller känner oro ombedes kontakta respektive enhet via 08-88 36 00.

Utbildning med Bo Hejlskov Elvén; Lågaffektivt förhållningssätt

Läs mer här!

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

Läs mer här!