Frukostseminarium 4 oktober

Idag har vi lyssnat på Lotta Borg Skoglund som föreläst om samsjuklighet hos unga. Föreläsningen handlade om orsaker till samt risk-och skyddsfaktorer vid samsjuklighet (skadligt bruk och psykisk ohälsa), bemötande, behandling och vikten av preventiva insatser.

Vi diskuterade också betydelsen av att samverka och samarbeta i våra olika professioner för att möta våra unga på bästa möjliga sätt.

Frukostseminarium 4 oktober

Läs mer här!

UngaVuxna-dagarna 2020!

Läs mer här!