Äntligen! Nu öppnar vår enhet i Örebro.

Olaus Petri är vårt nya behandlingshem som startar 1 januari 2019. Vi kommer att ta emot barn och unga i åldern 13–17 år med psykisk ohälsa.

Olaus Petri har IVO-tillstånd för 12 platser. Verksamheten ligger centralt belägen i Örebro med promenadavstånd till centrum och tågstation.

Verksamheten tar emot placeringar from 1 januari 2019. Studiebesöken kan planeras i december.

Behandling och metoder
Behandlingsarbete utgår från en eklektisk grundsyn med fokus på anknytningsteori och samspel. Där psykodynamiska, kognitiva och systemteoretiska tankegångar och behandlingsinslag vävs in och integreras med varandra. Behandlingsmodellen innehåller miljöterapi, skola, familjearbete och psykoterapi utifrån bedömning. Vi arbetar med MBT, Lågaffektivt bemötande, KBT och MI. Vårt bemötande och behandlingsarbete genomsyras av att finna ”friskfaktorer”.

I genomförandeplanen formuleras tydliga mål och insatser för den unges delaktighet i miljöterapin/behandlingen. I miljöterapin får den unge möjlighet att träna på och utveckla olika färdigheter såsom samarbete, följa instruktioner, koncentrera sig, få stöd i att förstå och reglera sina känslor samt att pedagogiskt lära sig det man behöver för att klara sin vardag.

Målsättningen är att de unga ska leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång.

Utredning
Vi erbjuder utredningsinsatser till ungdomar som ett komplement till socialtjänstens utredning. Det kan vara psykologutredning, utvecklingsbedömning samt utredning kring neuropsykiatrisk problematik.

Nätverket
Vi arbetar med familj och nätverk beroende på uppdrag i vårdplan.

Vi finns med hela vägen
När våra ungdomar kan ta större ansvar för sig själva och sin situation fortsätter vi ge stöd.
Möjlighet till stödboende i träningslägenhet med kvalificerat kontaktmannaskap finns inom organisationen.

Personal
Vi som arbetar här är psykolog, socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger, med gedigen erfarenhet och kompetens. Vi pratar också olika språk som, engelska, kurdiska, arabiska, persiska, somaliska och franska. På Olaus Petri har vi vaken personal på natten, leg. sjuksköterska som delar medicin och barn-ungdomspsykiater på konsultbasis.Enhetschef Olaus Petri/Örebro
Ulrika Thornadtsson Holland
070-457 01 48
ulrika.holland@krica.se


susanne_sahlberg
Kund/marknadsansvarig
Placeringsansvarig
Susanne Sahlberg
08-603 10 69, 070-992 32 93
susanne.sahlberg@krica.se

Vi fortsätter att ta emot placeringar.

Läs mer här!

Information till vårdnadshavare, anhöriga och handläggare med anledning av Covid-19

Läs mer här!