Miljöterapiutbildning

Sapu (Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling) har arrangerat en uppdragsutbildning för behandlande personal inom Krica. Utbildningen innehåller teorier om Miljöterapi, KBT, MBT samt HBTQ-kunskap. Utbildningen består av föreläsningar, studiegrupper, målmedveten träning, reflektion och utvärdering.

UngaVuxna-dagarna 2020!

Läs mer här!

Nu är vi även certifierade inom miljö och arbetsmiljö!

Läs mer här!