Intervention för att minska påträngande minnen hos unga flyktingar och asylsökande.

Krica och Sapu påbörjar nu ett forskningsprojekt tillsammans med forskare från Karolinska Institutet. Ansvarig för projektet är professor Emily Holmes. Studien handlar om att med hjälp av spel på sin smartphone förebygga och hantera påträngande minnen sk. flash-backs.

Trädgårdsvillan i Hägersten flyttar till ett nytt hus i Vendelsö.

Läs mer här!

Teaterföreställning Kentaur den 12 april!

Läs mer här!