Intervention för att minska påträngande minnen hos unga flyktingar och asylsökande.

Krica och Sapu påbörjar nu ett forskningsprojekt tillsammans med forskare från Karolinska Institutet. Ansvarig för projektet är professor Emily Holmes. Studien handlar om att med hjälp av spel på sin smartphone förebygga och hantera påträngande minnen sk. flash-backs.

Vi firar 30 år som verksamhet!

Läs mer här!

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

Läs mer här!