Vägen till ett eget liv

Ungdomar med psykisk ohälsa möter större utmaningar än de flesta under utvecklingen från barn till unga vuxna. Många saknar nödvändigt stöd för att klara av tillvaron på egen hand.

KricagårdenBehandlingshem med 12 platser
TrädgårdsvillornaSmå behandlingshem med 4-7 platser
StödboendeKricalägenheter med stöd och behandlingsprogram
Stöd- och behandlingsteamVårt stöd och behandlingsprogram kopplat annat boende.
UngavuxnaPsykoterapi i vår mottagning på Södermalm.
ÖvrigtUtifrån erfarenheterna i våra verksamheter kan vi också hjälpa till med …

Unga vuxna dagarna 25-26 januari

Läs mer här!