Vägen till ett eget liv

Ungdomar med psykisk ohälsa möter större utmaningar än de flesta under utvecklingen från barn till unga vuxna. Många saknar nödvändigt stöd för att klara av tillvaron på egen hand.

ets13879KricagårdenBehandlingshem med 12 platser
ima73613TrädgårdsvillornaSmå behandlingshem med 4-6 platser
42-17323841TräningslägenheterKricalägenheter med stöd och behandlingsprogram
IS081-092Stöd och behandlingsteamVårt stöd och behandlingsprogram kopplat annat boende.
3UngavuxnaPsykoterapi i vår mottagning på Södermalm.
DME02006ÖvrigtUtifrån erfarenheterna i våra verksamheter kan vi också hjälpa till med …

Unga vuxna-dagarna 2016 – här kan du titta på fredagens seminarier

Läs mer här!

"Det löser sig. Det mesta löser sig faktiskt. Det är en ständig källa till glädje i det här jobbet".

Susanne Sahlberg, verksamhetschef HVB

”Kricas värld är viktig. Den hjälper unga människor med psykisk ohälsa till en självständig vardag. Jag är väldigt stolt över att vara en del av den möjligheten".

Pia Melin, verksamhetschef Stöd och behandlingsteamet