Vägen till ett eget liv

Ungdomar med psykisk ohälsa möter större utmaningar än de flesta under utvecklingen från barn till unga vuxna. Många saknar nödvändigt stöd för att klara av tillvaron på egen hand.

KricagårdenBehandlingshem med 12 platser
TrädgårdsvillornaSmå behandlingshem med 4-7 platser
TräningslägenheterKricalägenheter med stöd och behandlingsprogram
Stöd och behandlingsteamVårt stöd och behandlingsprogram kopplat annat boende.
UngavuxnaPsykoterapi i vår mottagning på Södermalm.
ÖvrigtUtifrån erfarenheterna i våra verksamheter kan vi också hjälpa till med …

Intervention för att minska påträngande minnen hos unga flyktingar och asylsökande.

Läs mer här!

”Kricas värld är viktig. Den hjälper unga människor med psykisk ohälsa till en självständig vardag. Jag är väldigt stolt över att vara en del av den möjligheten".

Pia Melin, verksamhetschef